LIONS CLUB GDAŃSK NEPTUN
Lions Club Gdańsk Neptun powstał 12 kwietnia 1990 r.
Klub udziela finansowej pomocy Sybirakom, mieszkającym w regionie Trójmiasta, dofinansowuje letnie obozy integracyjne PCK dla dzieci i młodzieży z niesprawnością ruchową i psychiczną - Akcja Cieciorka....
 od XII'2004 r. 
PREZYDENT
KLUBU
w kadencji 2020/2021


Cezary Orłowski